Can Bayraktar

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2005 yılında ODTÜ İşletme Bölümünden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına özel sektörde başlamış, 2010 yılında katıldığı TÜBİTAK UZAY’da RASAT ve Göktürk-2 uydu geliştirme projeleri başta olmak üzere çok sayıda projede görev almıştır. Yine bu dönemde Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamındaki İktisadi Güçlendirme için Yer Gözlem (EOPOWER) projesinin teknik liderliğini üstlenmiş ve merkezi Çin’de yer alan Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü’nün (APSCO) mali denetimlerini gerçekleştirmiştir.
 
2013 yılında ODTÜ’de Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları üzerine, 2015 yılında ise Jean Monnet Bursiyeri olarak gittiği İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nde Teknoloji ve Yenilik Yönetimi üzerine iki farklı alanda yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır.
2016-2019 yılları arasında TÜBİTAK’ın yönetim bilimleri üzerine uzmanlaşan enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜSSİDE) proje yönetimi, iş geliştirme, süreç yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik, kümelenme, sektörel stratejiler oluşturulması ve kurumsal dönüşüm konularında çalışmıştır.
 
2019 yılından bugüne ise TÜBİTAK UZAY’da Proje ve Program Yönetimi Grubunda görev yapmaktadır ve bu süre içerisinde İMECE Uydu Geliştirme Projesi, Ay Araştırma Programı, Türk Astronot ve Bilim Misyonu başta birçok ulusal ve uluslararası projenin hem yürütme hem de iş geliştirme aşamalarında idari ve mali süreçlerine katkı sağlamıştır. Halen Kıdemli Başuzman olarak TÜBİTAK UZAY’da çalışmakta ve ODTÜ’de Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları’nda doktorasına devam etmektedir.
Scroll to Top